Fastholdelsesfleksjob

Fastholdelsesfleksjob - hvad og hvornår?

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. I et fastholdelsesfleksjob ansættes medarbejderen i fleksjob på sin arbejdsplads, hvor der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er nedsat.

Et fastholdelsesfleksjob kan komme i spil, når arbejdsgiver og medarbejder over en periode har forsøgt at tilpasse den nuværende arbejdssituation, så medarbejderen kan løfte opgaven. Fx ved at omlægge arbejdsopgaver, ændre mødetider eller noget helt tredje. Alle disse tiltag handler om at imødekomme medarbejderens skånebehov.

Hvis det alligevel viser sig, at det ikke er muligt at fastholde medarbejderen i en ordinær stilling, er fastholdelsesfleksjob en mulighed, man bør overveje. Oprettelsen af et fastholdelsesfleksjob sker i et tæt samarbejde mellem leder, medarbejder, den faglige organisation og jobcenteret i medarbejderens bopælskommune. Alle parter er nødvendige for at få processen til at lykkes.

Når alle muligheder er afprøvet, skal jobcenteret i medarbejderens bopælskommune vurdere, om medarbejderen opfylder kravene for at være berettiget til et fleksjob.

For at blive visiteret til et fastholdelsesfleksjob gælder det, at:

  • medarbejderen skal være under folkepensionsalderen
  • jobcenteret i medarbejderens bopælskommune skal vurdere, at medarbejderens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og at medarbejderen opfylder de almindelige fleksjobbetingelser. 
  • alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse fx gennem omplacering skal være undersøgt.

Når en medarbejder får tilkendt et fastholdelsesfleksjob, vil hun/han modtage sin normale løn for de faktiske timer, hun/han har på arbejdspladsen. For de resterende timer op til en fuldtidsstilling vil medarbejderen modtage fleksløntilskud fra sit lokale jobcenter.

Nedenfor kan du finde tre eksempler på situationer, hvor et fastholdelsesfleksjob kunne være løsningen.

Charlotte Kjær

Chefkonsulent

Økonomiforvaltningen