Undersøgelse: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Københavns Kommune gennemfører i foråret 2022 en undersøgelse af udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere, der løser nogle af kommunens vigtige opgaver på velfærdsområderne.

Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og tidligere ansatte indenfor velfærdsfagene i Københavns Kommune – blandt andre lærere, pædagoger, pædagogisk personale, socialpædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og sundhedsplejersker.

Svarene skal gøre os klogere på, hvad der er vigtigt i forhold til at rekruttere og fastholde de medarbejdere, der løser nogle af kommunens vigtige opgaver på velfærdsområderne.

Undersøgelsen er åben for besvarelse i uge 13-16. Der er sidste frist for at besvare undersøgelsen den 19. april 2022.

Ansatte og tidligere ansatte fra udvalgte faggrupper inviteres til at besvare spørgeskemaet via e-Boks.

Om undersøgelsen

Vis alle

Formål og baggrund

Politikerne i Københavns Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2022, at det skal undersøges, hvordan man kan rekruttere og fastholde flere medarbejdere til kerneområderne for Københavns Kommunes drift. Der bliver derfor udarbejdet en personalepolitisk redegørelse.

Som del af redegørelsen bliver der bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og tidligere ansatte indenfor velfærdsfagene – blandt andre lærere, pædagoger, pædagogisk personale, socialpædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og sundhedsplejersker.

De vil blive spurgt om årsagerne til, at de enten arbejder i Københavns Kommune eller har forladt et tidligere job i Københavns Kommune.

Svarene skal gøre os klogere på, hvorfor medarbejdere vælger Københavns Kommune til som arbejdsplads, hvorfor mange medarbejdere vælger at blive i Københavns Kommune i mange år, og hvorfor nogle medarbejdere vælger at forlade Københavns Kommune som arbejdsplads.

Københavns Kommune vil bruge resultaterne fra undersøgelsen til at pege på forslag til initiativer, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne med at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere i jobs på de store velfærdsområder.

Spørgsmål i undersøgelsen

I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi nuværende og tidligere medarbejdere om årsagerne til, at de enten arbejder i Københavns Kommune eller har forladt et job i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har modtaget ekstern bistand fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til at udarbejde spørgsmålene, som bruges i undersøgelsen.

Det er Københavns Kommune selv, der står for at udsende undersøgelsen, indsamle besvarelser og afrapportere resultaterne.

Frivillighed og fortrolighed

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen.

Når du har besvaret spørgeskemaet, indgår dine svar i undersøgelsen.

Københavns Kommune behandler undersøgelsens besvarelser fortroligt. Svarene indgår i en samlet rapport. Den enkelte persons besvarelse vil aldrig kunne identificeres i de resultater, som afrapporteres fra undersøgelsen.

Københavns Kommune opbevarer og behandler personoplysninger efter gældende regler. Du kan læse mere om Københavns Kommunes privatlivspolitik her: Generel privatlivspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om spørgeskemaundersøgelsen, er du velkommen til at skrive til Den Tværgående Analyseenhed på: statistik@okf.kk.dk