Fast Track

Få tidligere opfølgning i din bopælskommune, hvis din sygemelding forventes at blive langvarig

Stress, ulykke eller alvorlig sygdom. Oftest har både du og din arbejdsgiver en tydelig fornemmelse af, om du står overfor en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

I de tilfælde kan du enten selv eller din arbejdsgiver med fordel anmode din bopælskommune om Fast Track behandling af din sygedagpengesag allerede ved sygefraværets start. Med Fast Track kommer du i overhalingssporet og får den første samtale med din bopælskommune allerede indenfor 2 uger, hvor dette ellers normalt først sker efter 8 uger.

Fast Track giver en unik mulighed for, at bopælskommunen kan sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske konsekvenser ved sygemeldingen.

Fast Track er en frivillig ordning. Hvis det er din arbejdsgiver, der anmoder om Fast Track til dig, er du ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. I Københavns Kommune opfordrer vi lederne til altid først at tale med medarbejderen om muligheder og fordele ved at anmode om Fast Track.

Fraværshotline i Arbejdsmiljø København

Som ansat i Københavns Kommune kan du altid ringe til Fraværslinjen 2630 0444, når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om mistrivsel på arbejdet eller sygefravær. Tidlig Indsats er medarbejdernes centrale indgang til hjælp, og de kan altid rådgive om, hvilken hjælp, der vil være mest relevant for dig. Det kan også være, at der er brug for konkret hjælp, hvis du har svært ved at passe dit arbejde.
→ Læs om de mange muligheder i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København – www.amk.kk.dk/ti.

Fast Track – bestillingen trin for trin

Som medarbejder kan du selv henvende dig til jobcentret i din bopælskommune og anmode om Fast Track.

Du kan også tage en snak med din leder og bede denne om at stå for anmodningen. Dette vil ofte være en fordel, da arbejdspladsen meget ofte bliver involveret i mere eller mindre grad i forhold til din tilbagevenden til arbejdet.

Ledere i Københavns Kommune anmoder om Fast Track via den elektroniske selvbetjeningsløsning SEB.

Ved anmodningen skal du eller din arbejdsgiver svare på tre spørgsmål om din sygdom:

  • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

Du bliver indkaldt til samtale i jobcentret senest to uger efter anmodningen.

Kommunen vil bede dig om at besøge din læge inden konsultationen.

Din læge modtager automatisk svarene på de tre spørgsmål, og giver efter jeres samtale sin vurdering af dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet.

På baggrund af alle oplysningerne og opfølgningssamtalen planlægger du i samarbejde med kommunen og din arbejdsgiver indsatsen for at fastholde dig i jobbet.

→ Læs mere om Fast Track og jobcentrenes sygedagpengeopfølgning på hjemmesiden.

Frederik Glintborg Kjeldbjerg