Fastholdelsesplan

Man kan, hvis man regner med at være syg i mere end 8 uger bede sin leder om at få udarbejdet en fastholdelsesplan.

Fastholdelsesplanen skaber tryghed

En fastholdelsesplan er en plan for, hvordan en sygemeldt medarbejder kan komme tilbage på arbejde og fastholde sin tilknytning til arbejdspladsen. Planen giver medarbejder og leder mulighed for at afstemme de gensidige forventninger til hinanden. Fastholdelsesplanen medvirker således til at skabe tryghed om den sygemeldtes fremtid på arbejdspladsen.

Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde?

Fastholdelsesplanen kan indeholde nogle af de samme elementer, som indgår i mulighedserklæringen. Fx forslag om gradvis tilbagevenden til jobbet, hjælpemidler, særlige skånehensyn, ændringer i arbejdsindretning og jobfunktioner. Men fastholdelsesplanen har typisk et længere sigte for, hvordan medarbejderen bliver fastholdt på arbejdspladsen, end mulighedserklæringen, der fokuserer på, hvilke arbejdsopgaver den sygemeldte kan løse her og nu på trods af sygdommen. Det kan fx være ved, at medarbejderen får andre arbejdsfunktioner eller får hjælp via nogle af de tilbud, som bopælskommunens jobcentre stiller til rådighed.

Hvis der er udarbejdet en fastholdelsesplan skal medarbejderen medbringe den til næste opfølgningssamtale i Jobcentret.

Frederik Glintborg Kjeldbjerg