Generelt om sygefravær

På disse sider kan du læse om kommunens indsats for at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser.

I Københavns Kommune har der været arbejdet vedholdende med at nedbringe sygefraværet i hele organisationen gennem mange år. Og indsatsen har båret frugt, for sygefraværet er nedbragt med mere end 26% siden 2007. Sygefraværet lå i 2019 på 12,1 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarede til, at Københavns Kommune lå på en 46. plads ift. alle kommuner, når disse rangordnes efter stigende sygefravær. Målet er, at Københavns Kommune skal op og ligge i den bedste fjerdedel allerede fra 2022.

I oversigten her kan du læse mere om indsatsen og se konkrete værktøjer.

 

Oversigt over forvaltningernes personaleafdelinger

Vis alle

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Enhed for HR og Service

Tine Strøbech
Tlf.: 21 54 53 91

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens site om fravær.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Center for Politik og HR

Signe Wilms Raun
Tlf.: 21546084

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens site om fravær.

Socialforvaltningen

Kontoret for Organisationsudvikling 

Lis Kelsen

Tlf.: 21145282

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens site om fravær.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

HR-afdelingen

Lenette Duch Kallestrup
Tlf.: 51680519

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens site om fravær.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Administrationscenter - Personaleafdelingen

Annette Bendixen
Tlf.: 35303465

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens site om fravær.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Ressourcer, HR - Kompetencer og Udvikling

Anne-Dorte Hesselholt
Tlf.: 33665328

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens personaleportal.

Økonomiforvaltningen

Team Tværgående HR

Frederik Glintborg Kjeldbjerg
Tlf.: 2360 9673

Hvis du har adgang til kommunens intranet, kan du læse mere på forvaltningens medarbejderportal.

Koncernservice

Borups Allé 177

2400 København