Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen erstatter den gamle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, og den har fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Hvad kan mulighedserklæringen bidrage med?

Mulighedserklæringen bruges, når der er usikkerhed eller tvivl om, hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte medarbejder godt kan klare på trods af sin sygdom. Med mulighedserklæringen får I lægens faglige vurdering af, hvilke hensyn, der skal tages til medarbejderens helbred i forbindelse med arbejdet.
Mulighedserklæringen bidrager til, at den sygemeldte fastholdes i arbejdet, og den har fokus på, hvordan medarbejderen kan bevare kontakten til arbejdspladsen.

Hvornår bruges mulighedserklæringen?

Mulighedserklæringen kan både udarbejdes ved kortvarigt, ved gentaget og ved lagt fravær. Hvis leder og medarbejder gennem deres tætte og konstruktive dialog har afdækket, at fraværet ikke skyldes trivsels- eller samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, men derimod skyldes sygdom og helbredsmæssige årsager, kan det være relevant at inddrage lægen.

Hvordan udarbejder man mulighedserklæringen?

Blanketten til mulighedserklæringen består af to dele: lederen og medarbejderen udfylder i fællesskab første del af erklæringen på baggrund af en samtale. Lægen udfylder herefter anden del af erklæringen på baggrund af en samtale med den sygemeldte og oplysningerne i den første del af erklæringen. I materialet i højre spalte gives gode råd til, hvordan I udfylder blanketten.

Mulighedserklæring eller fri attest?

Hvis der alene er behov for en lægelig dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom eller for en lægelig vurdering af, hvor længe sygefraværet forventes at vare, kan lægen udfylde en fri attest.

Frederik Glintborg Kjeldbjerg