Tidlig Indsats

Tidlig Indsats er Arbejdsmiljø Københavns tilbud til alle medarbejdere og ledere om rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel i forbindelse med arbejdet eller sygefravær.

Tidlig Indsats kan kontaktes ved

  • Generel mistrivsel i forbindelse med arbejdet
  • Længerevarende sygefravær eller frygt for fravær
  • Ønske om hjælp til at udarbejde fastholdelsesplaner
  • Behov for afklaring af en arbejdssituation

Du kan både få hjælp til psykologiske og fysiske problemstillinger.

Da lederen som udgangspunkt er involveret i forløb, hvor Tidlig Indsats yder hjælp, er det din leder, der skal tilmelde dig til et forløb.

Som medarbejder kan du også selv kontakte Hotlinen i Tidlig Indsats og få rådgivning.

Om Tidlig Indsats

Frederik Glintborg Kjeldbjerg