Sjette ferieuge

Læs mere om sjette ferieuge her.

6. ferieuge

Selvom reglerne for 6. ferieuge fremgår af en særskilt aftale i den nye ferieordning, er vilkårene for den 6. ferieuge i det væsentlige uændrede. De regler, som gjaldt i den gamle ferieordning, er i det store og hele de samme, som gælder for 6. ferieuge i den nye ferieordning. Det betyder, at 6. ferieuge fortsat optjenes og afholdes/udbetales forskudt, og at 6. ferieuge dermed optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. december og afholdes den 1. maj til den 30. april året efter. Indefrysningsordningen har ikke nogen betydning for 6. ferieuge.

En ting der dog ændrer sig i forbindelse med overgangen til de nye regler er, at lønnen under afholdelsen af den 6. ferieuge bliver beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Under de gamle regler blev lønnen beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på afholdelsestidspunktet.

Ændring i arbejdstid

Vis alle

Hvad sker der, hvis min arbejdstid ændrer sig?

På nuværende tidspunkt er det således, at den løn, du får udbetalt under ferie, følger det ugentlige timetal på ferietidspunktet.

Når de nye regler træder i kraft pr. 1. september 2020, vil dette ændre sig. Fra d. 1. september 2020 vil du få løn svarende til det ugentlige timetal, du havde på optjeningstidspunktet. Hvis dit ugentlige timetal derfor er højere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du blive trukket i løn. Hvis dit ugentlige timetal derimod er lavere på afholdelsestidspunktet end på optjeningstidspunktet, vil du få udbetalt mere i løn. Det gælder også 6. ferieuge.

Ovenstående ændrer ikke på, hvor meget ferie du har ret til, men alene på lønnen under ferien.

 

Tænkt eksempel som illustrerer forskellen:

Jens er pr. 1. april 2021 gået op i tid fra 30 timer om ugen til 37 timer om ugen. Jens tjener pr. 1. april 2021 8.000 kr. om ugen. Jens holder en uges ferie i april 2021. Da ferien er optjent med et lavere timetal, vil Jens’ løn under den ene uges ferie udgøre 6.486,49 kr. (8.000 kr. x (30/37)). Jens vil således blive trukket 1.513,51 i løn, når han holder ferie.