Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Uddannelsen har fokus på at styrke ledernes udvikling især inden for områderne personaleledelse, faglig ledelse og styring.

Diplomuddannelsen i Ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse er en kompetencegivende lederuddannelse med tæt kobling mellem teori og egen praksis. Uddannelsen centrerer sig omkring udvikling af personligt lederskab, medarbejderudvikling, forandringsledelse, strategi og organisation.

Vejledning til de to delaftaler

Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører om diplom i ledelse: Københavns Professionshøjskole og Djøf/DTU.

Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede grundmoduler til KK
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune, hvor den nærmeste leder har godkendt tilmelding og deltagelse.
Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, der kun kan tages hos den ene leverandør. Hver aftale omfatter desuden yderligere en række valgmoduler, hvoraf nogle af dem udbydes af begge leverandører.
Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 1 hos Københavns Professionshøjskole gennem følgende link: https://kp.dk/lederuddannelseKK

Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 2 hos Djøf gennem følgende link: https://www.djoef.dk/service/djoefs-diplomuddannelse-i-ledelse.aspx

De to delaftaler

Købehavns Professionshøjskole og Djøf/DTU.

Delaftale 1: Københavns Professionshøjskole

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende ledelse og relationer og ledelse af borgernære organisationer. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af KP:

 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Skoleledelse
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse
 • Ledelse af social kapital
 • Faglig ledelse
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse og coaching

Delaftale 2: Djøf/DTU

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af Djøf/DTU:

 • Ledelse af digital transformation
 • Økonomisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Ledelse med data
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og forhandling

Valg af delaftale

Vurdér, hvilke valgmoduler der ønskes nu eller på et senere tidspunkt. Valg af valgmoduler afgør, hvilken delaftale, uddannelsen skal tages på.

Hvis man er i tvivl om, hvilke valgmoduler man senere får brug for, ønsker valgmoduler, der går på tværs af de to delaftaler eller ønsker valgmoduler, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, skal man som udgangspunktet vælge den delaftale, der samlet giver den laveste pris for de ønskede moduler.

Til ordrer vedr. grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af KK, som senere internt viderefakturerer. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncern HR har oprettet for den pågældende leverandør. Herunder ses rammeindkøbsordrenumrene for leverandørerne:

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er: 4050026418

DJØF’S rammeindkøbsordrenummer er: 4050026417

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal der oprettes en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør. Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.