Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Uddannelsen har fokus på at styrke lederes udvikling især inden for områderne personaleledelse, faglig ledelse og styring.

Diplomuddannelse i ledelse 

Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til dig, som enten er leder eller lederaspirant i Københavns Kommune. 
Formålet med uddannelsen er, at du løbende udvikler dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger, der er til dig som leder i Københavns Kommune.  

Diplomuddannelsen i ledelse er en kompetencegivende lederuddannelse med tæt kobling mellem teori og egen praksis. 

Uddannelsen kan tages på Københavns Professionshøjskole eller Djøf/DTU

Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører af diplomuddannelse i ledelse: Københavns Professionshøjskole og Djøf/DTU. 

Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede grundmoduler til KK:
  • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS-point)
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS-point)
  • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS-point)
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune.

Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, hvoraf nogle kun kan tages på det ene uddannelsessted, mens andre udbydes af begge uddannelsessteder. 

Hvordan vælger du uddannelsessted?

Dit ønske om valgmoduler afgør, hvilket uddannelsessted, du skal vælge.

Hvis du forventer at tage valgfrie moduler, som findes på begge uddannelsessteder, skal du vælge den billigste delaftale ved valg af grundmoduler og afgangsprojekt. 

Valgmoduler

Herunder kan du se, hvilke valgmoduler der kun udbydes på hver af de to uddannelsessteder. 

Københavns Professionshøjskole (delaftale 1)

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende ledelse og relationer samt ledelse af borgernære organisationer. Nedenstående valgmoduler udbydes kun af Københavns Professionshøjskole:

 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Ledelse af digital transformation – distanceledelse
 • Skoleledelse
 • ​Teamledelse
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse
 • Ledelse af social kapital
 • Faglig ledelse
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere om uddannelsen her.

Djøf/DTU (delaftale 2)

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes kun af Djøf/DTU:

 

 • Forandrings­ledelse
 • Ledelse af digital transformation
 • Økonomisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Ledelse med data
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Læs mere om uddannelsen her.

Hvordan tilmelder du dig?

Tilmelding sker efter aftale med din nærmeste leder.

Når du har valgt uddannelsessted, tilmelder du dig det første grundmodul og/eller det første valgmodul.

Du kan læse mere om tilmelding og betaling via link til uddannelsesstederne øverst til højre på denne side.

Udgifter 

Det er din arbejdsplads, der skal betale udgifterne til uddannelsen, dvs. kursusafgift, bøger og eventuelle andre udgifter. Priser fremgår på de enkelte moduler, når du tilmelder dig via link til uddannelsesstederne øverst til højre på denne side.

Kontakt