Regler og Normer for ansatte i Københavns Kommune

Københavns kommune har nogle regler, hver enkelt medarbejder skal leve op til. Disse kan du læse mere om på denne side.

Huskelisten

 Vi skal overholde loven

 Vi skal tale sandt

 Vi skal bruge vores faglighed sagligt

 Vi skal være partipolitisk neutrale

 Vi skal udvise ansvarlighed og samarbejdsvilje

 Vi skal være åbne og lydhøre, og vi skal samarbejde

 Vi skal erkende, rette op på og lære af fejl