GPS i Københavns Kommunes køretøjer

København skal være en grøn og sund by med høj livskvalitet. For borgerne betyder det mindre støj, luftforurening og trængsel. GPS-baseret styring af Københavns Kommunes vognpark er en del af den klimaplan, som skal gøre byen CO2-neutral i 2025.

Borgerrepræsentationen vedtog i 2012 en klimaplan med de trædesten, der skal til, for at byen bliver CO2-neutral i 2025. En af disse var indførslen af GPS-baseret styring af kommunens vognpark.

Overordnet anvendes GPS-data til rådgivning om hvilket transportmiddel, der bedst passer til det konkrete kørselsbehov, samt til at udarbejde en flerårig plan for, hvornår et køretøj bør udskiftes med nyt.

Anvendelse af GPS-data i forvaltningerne bestemmes af den enkelte forvaltnings MED-organisation.