Kodeks for forvaltningens rådgivning

I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen vedtaget et kodeks for forvaltningens rådgivning, der understøtter ansatte i forbindelse med deres rådgivning af det politiske niveau.

I Københavns Kommune skal ansatte leve op til et sæt centrale pligter, når de rådgiver og yder bistand til Borgerrepræsentationen, de politiske udvalg, overborgmesteren og borgmestrene.

Pligterne er: lovlighed, sandhed, faglighed, partipolitisk neutralitet, ansvar og ledelse, udvikling og samarbejde og åbenhed om fejl.

Pligterne fremgår af Kodeks for forvaltningens rådgivning, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen i 2016. Kodekset blev udarbejdet på baggrund af forslag fra Bo Smith-udvalget, der i 2014 undersøgte samarbejdet mellem den politiske ledelse og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne. Udvalget fremsatte på baggrund af undersøgelsen en række anbefalinger, der skal bidrage til, at Danmark fortsat har en velfungerende forvaltning. Anbefalingerne bidrager samtidig til at styrke fokus på de normer, der skal ligge til grund for arbejdet, og til at øge tilliden til embedsmændenes funktion i Danmark.

Du kan læse mere om indholdet i de enkelte pligter i selve kodekset i filerne herunder. Desuden finder du Borgerrådgiverens udgivelse KlarRet 18 om regler og normer for ansatte i Københavns Kommune.

Kontakt

Koncern HR

Koncernservice

Økonomiforvaltningen