Københavns Kommunes logo

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion

Københavns Kommune arbejder aktivt med mangfoldighed, ligestilling og inklusion blandt kommunens medarbejdere.

Københavns Kommune værdsætter medarbejdernes forskelligheder og sætter pris på de perspektiver, de hver især kan bidrage med på baggrund af deres køn, alder, religion, etniske oprindelse, seksuelle orientering, uddannelse, handicap, personlighed og livsopfattelse.

Københavns Kommune arbejder for, at alle ansatte føler sig inkluderede og synlige i fællesskabet. Den enkelte medarbejder skal anerkendes for sine særlige evner og kompetencer. Indsatsen bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, styrker opgaveløsningen og giver bedre service over for borgerne.

Københavns Kommunes samlede indsats for at afskaffe barrierer og fremme ligestilling har afsæt i en bred mangfoldighedstilgang. I den forbindelse har Københavns Kommune en særlig indsats inden for kønsmæssig ligestilling.

Kontakt

Ligestillingsenheden