Ligestillingsvurdering

Københavns Kommune arbejder med ligestillingsvurdering af kommunens borgerrettede serviceydelser.

Derfor er der i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning af d. 30. november 2017 udarbejdet en række refleksionsspørgsmål vedr. ligestilling, som kan anvendes i alle Københavns Kommunes forvaltninger, afdelinger og enheder. Spørgsmålene kan bruges af medarbejdere og ledere som et redskab til at identificere, hvilke ligestillingsmæssige konsekvenser politiske indstillinger og andre beslutninger har for kommunens borgere. Ligestillingsvurderinger er en del af Københavns Kommunes mainstreamingspolitik. Ifølge Ligestillingsloven er offentlige forvaltninger forpligtet til at arbejde med ligestilling i al planlægning og forvaltning. Dette princip kalder man mainstreaming.

Kontakt

Ligestillingsenheden