Københavns Kommunes logo

Måltal og redegørelser på ligestillingsområdet

Københavns Kommune arbejder aktivt for øget ligestilling. Lige muligheder for ansættelse, udvikling og avancement understøttes af måltalsopfølgning og i redegørelser, som du finder på denne side.

Herunder kan du læse om Københavns Kommunes aktuelle måltal på ligestillingsområdet og opfølgning på ligestillingsmåltal.

Københavns Kommunes ligestillingsredegørelser finder du nederst på siden.

Måltal på ligestillingsområdet

Måltal 1: Kønsbalanceret ledelse

1. "At der ikke i nogen forvaltninger er mere end 10 procentpoints forskel/afvigelse fra en ligelig fordeling (50/50) i andelen af mænd og kvinder i gruppen af niveau 1- og niveau 2-ledere”.

  • Pr. 8. februar 2021 var der i Københavns Kommune 51 pct. mandlige chefer på niveau 1 og 2 svarende til 77 mænd og 49 pct. kvindelige chefer på niveau 1 og 2 svarende til 75 kvinder.

Borgerrepræsentationen besluttede den 20. august 2020, at når der skal ansættes ledere på niveau 1 og 2, skal begge køn fremover være repræsenteret blandt de ansøgere, der indkaldes til samtale og ikke blot i ansættelsesudvalget, som det tidligere har været tilfældet.

Måltal 2: Fædres brug af forældreorlov

2. At ”mindst 60% af fædre ansat i Københavns Kommune afholder minimum 15 ugers forældreorlov”.

I 2020 var der i Københavns Kommune 29 pct. fædre, der afholdt mindst 15 ugers forældreorlov.

Måltal 3: Fædres brug af forældreorlov

3. At ”mindst 95 pct. af fædre ansat i Københavns Kommune afholder minimum 9 ugers forældreorlov”.

I 2020 var der i Københavns Kommune 59 pct.fædre, der afholdt mindst 9 ugers forældreorlov.

Kontakt

Ligestillingsenheden