De enkelte forvaltninger

Hver forvaltning har indgået en lokalaftale i henhold til ’Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse’.

Der er i hver forvaltning et hovedudvalg for medindflydelse og medbestemmelse og herunder en udvalgsstruktur, der er tilpasset forvaltningen.

I samarbejdsstrukturen udøves medbestemmelse ved tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, ligesom der er en gensidig pligt til at informere om og drøfte disse forhold.   

Læs mere om samarbejdsstrukturen i de enkelte forvaltninger på intranettet.

Kontakt

Troels Godt Mathiesen

Koncernservice

Økonomiforvaltningen