Organisationen

Her kan du finde oplysninger om organiseringen af Københavns Kommune.

Københavns Kommunes styre består af et økonomiudvalg og seks stående udvalg, der arbejder med hver deres fagområde. Hvert af de stående udvalg har en borgmester som forperson og betjenes af hver deres forvaltning.

Du kan besøge Københavns Kommunes forvaltningers hjemmeside ved at følge nedenstående links: 

Økonomiforvaltningen 

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Socialforvaltningen

Københavns Kommunes organisationsdiagram

Charlotte Kjær