Tillid på dagsordenen

Tillid til ledere og medarbejdere frigør mere tid til kerneopgaverne på Danmarks største arbejdsplads.

I Københavns Kommune vil vi begrænse bureaukratiet. Det vil vi, så vi i stedet kan udvide det faglige rum, etablere en kultur, der i højere grad signalerer tillid og ansvar til alle ansatte samt øge arbejdsglæden og produktiviteten. Eller sagt med andre ord: Øget tillid til ledernes og medarbejdernes faglighed og dømmekraft skal mindske omkostningerne, frigøre mere tid til kerneopgaverne, sikre bedre kvalitet og højne arbejdsglæden. Alt sammen til gavn for borgerne.

Vi arbejder på alle niveauer i kommunen med at konkretisere tillidsdagsordenen. Det sker fx ved:

  • at fjerne unødvendige proceskrav og kontroller
  • at have fokus på, at tiden bruges rigtigt
  • at give lederne bedre mulighed for at lede, fx via relevant ledelsesinformation og fleksibel arbejdstilrettelæggelse med fokus på borgernes behov
  • at forenkle og reducere antallet af politiske planer, politikker og strategier
  • at sætte effektmål, som fx konkretiseringen af københavnerfortællingen i en række københavnermål.

Tillidsreformen

Det er et bredt politisk flertal og de faglige organisationer, som står bag tillidsreformen. I 2013 vedtog Københavns Borgerrepræsentation ”Kodeks for tillidsbaseret ledelse”, som danner grundlag for Københavns Kommunes arbejde med at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den enkelte medarbejder.

Arbejdsfællesskaber

I forlængelse heraf vedtog Københavns Borgerrepræsentation den 22. august 2019 "Charter for arbejdsfællesskaber", som skal bidrage til, at der også fremover er en politisk besluttet fælles tilgang til de bærende elementer i tillidsdagsordenen. Der blev sat fem mio.kr. af i budget 2020 til at understøtte forvaltningernes forankring af charteret. Du kan læse mere om arbejdsfællesskaber her

Kontakt

Koncern HR

Koncernservice

Økonomiforvaltningen