Akut krisehjælp og psykologisk bistand

Københavns Kommunes krisehjælpsordning dækker akut krisehjælp og psykologisk bistand til de ansatte.

Som ansat i Københavns Kommune - eller i en af de selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen - kan du få akut krisehjælp hos Falck Healthcare, hvis du har været ude for en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde.  

Hvis du mistrives i dit arbejde, kan du få psykologisk bistand hos enten Falck Healthcare eller hos Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København, men vær opmærksom på de særlige vilkår herfor i netop din forvaltning.  

Hjælpen er gratis for dig, men problemstillingen skal være arbejdsrelateret.  

Akut krisehjælp i forbindelse med voldsomme hændelser 

Du kan få akut krisehjælp hos Falck Healthcare, hvis du har været impliceret i eller har overværet en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde. Det kan fx være en ulykke, overfald, vold, trusler eller pludseligt dødsfald. Formålet er at få bearbejdet det, der er sket. Hjælpen ydes af autoriserede krisepsykologer.  

Psykologisk bistand i forbindelse med mistrivsel og sygefravær 

Du kan også få psykologisk bistand, hvis du ikke trives i dit arbejde. Det kan fx være fordi, du oplever stress, mobning, chikane, konflikter eller funktionsproblemer.  

Hvis du har brug for at tale med en psykolog, kan din leder tilmelde dig et forløb i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København. Tidlig Indsats er kommunens interne enhed for psykologisk bistand ved mistrivsel i arbejdet.   

Falck Healthcare tilbyder også psykologisk bistand, men her skal du være opmærksom på, hvordan dette evt. kan ske i netop din forvaltning – se nedenfor.  

Sådan får du hjælp 

Du opfordres til først og fremmest at tale med din leder, hvis der enten er sket en voldsom hændelse i forbindelse med dit arbejde, eller du mistrives i dit arbejde. Ved mistrivsel i arbejdet kan I forhåbentligt sammen finde en løsning på problemstillingen. Du kan også overveje at involvere din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.  

Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København 

Hvis du og din leder bliver enige om, at der er brug for psykologhjælp, kan din leder bestille et forløb i Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København.  

Lederen er som udgangspunkt involveret i forløbet med henblik på at kunne medvirke i løsningen af de arbejdsrelaterede problemstillinger, som du oplever. 

Falck Healthcare 

Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og i Socialforvaltningen skal bede deres leder om at etablere kontakten til Falck Healthcare.  

Ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal altid henvende sig til SYFO/Tidlig Indsats, hvis ikke problemet kræver akut behandling. Kontakten til Falck Healthcare skal ske gennem lederen.  

Ansatte i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen kan selv henvende sig til Falck Healthcare.  

Du skal kunne fremvise din seneste lønseddel til psykologen hos Falck Healthcare som dokumentation for din ansættelse i Københavns Kommune. 

Akut krisehjælp

Falck Healthcare

Døgnet rundt, alle årets dage

Psykologisk bistand

Tidlig Indsats

Tidlig Indsats

Arbejdsmiljø København

Hverdage kl. 9-13

Bemærk, at det kun er lederen, der kan bestille et forløb til medarbejderen i Tidlig Indsats. 

Falck Healthcare

Falck Healthcare

Døgnet rundt, alle årets dage

Frederik Glintborg Kjeldbjerg