Barselspolitik for ansatte i Københavns Kommune

Når du venter barn og skal til at på barsel, gælder nogle overordnede regler for Københavns Kommunes medarbejdere.

Orlovstyper

Som udgangspunkt er der forskel på typerne af orlov, og hvordan ugerne fordeles mellem mor og far.

For moren:

  • Før fødsel afholdes ofte 8 ugers graviditetsorlov med fuld løn
  • Dagen efter barnets fødsel afholdes først 14 ugers barselsorlov med fuld løn
  • Efterfølgende aftales mellem mor og far, hvordan 32 ugers forældreorlov, med løn i nogle uger og dagpenge i resten, skal fordeles.

For faren eller medmor:

  • Indenfor de første 14 uger efter fødslen afholdes 2 ugers fædreorlov med fuld løn
  • Efter de første 14 uger fordeles de resterende 32 ugers forældreorlov mellem mor og far. Heraf betales løn i nogle af ugerne og dagpenge i resten.

Alt dette skal indtænkes, når du udfylder et barselsskema tilsendt fra Koncernservice med dine ønsker. Hvordan du vil holde din orlov, kan du ændre indtil 8 uger efter barnets fødsel.

Adoptionsorlov

  • Så vidt muligt skal du med 3 måneders varsel fortælle din nærmeste leder, hvornår du forventer at modtage dit barn.
  • Du har ret til op til 4 ugers orlov med løn før modtagelsen af barnet. Hvis opholdet i udlandet varer længere end 4 uger af årsager, som ikke skyldes jer, kan perioden forlænges yderligere med op til 4 uger.
  • Dagen efter de formelle betingelser for at modtage og rejse hjem med barnet er opfyldt, afholdes 14 ugers adoptionsorlov med fuld løn. Dette gælder for én af adoptivforældrene.

Du kan læse mere om reglerne for barsel i Københavns Kommune i dokumenterne herunder.

Dokumenter