Barselspolitik for ansatte i Københavns Kommune

Venter du barn og skal på barsel? Her er de overordnede regler for ansatte i Københavns Kommune.

For moren:

 • Du skal inden 3 måneder før forventet fødsel fortælle din nærmeste leder, hvornår du forventer at føde
 • Før fødsel har du ret til 8 ugers graviditetsorlov med fuld løn. De 8 uger kan ikke udskydes til efter fødslen
 • Dagen efter barnets fødsel har du 2 ugers øremærket pligtorlov med fuld løn
 • Efter de første 2 uger kan du afholde 8 ugers orlov med fuld løn
 • Efterfølgende kan du afholde 14 ugers orlov, hvoraf 9 uger er øremærket. Du kan enten få løn i alle uger eller have nogle af ugerne med dagpenge. Læs mere om lønnet orlov i barselspjecen

For faren eller medforælderen:

 • Du skal inden 1 måned før forventet fødsel fortælle din nærmeste leder, at du skal være far eller medforælder
 • Indenfor de første 10 uger efter fødslen kan du afholde 2 ugers øremærket orlov med fuld løn
 • Efter de første 10 uger kan du afholde 22 ugers orlov, hvoraf 9 er øremærket. Du får løn i nogle af ugerne og dagpenge i resten. Læs mere om lønnet orlov i barselspjecen

Særligt for tvillingeforældre:

(Gælder for børn født eller modtaget 1. maj 2024 og senere)

 • Hvis I bliver forældre til tvillinger 1. maj 2024 eller senere har I ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. De 26 uger fordeles med 13 uger til hver forælder og kan ikke overdrages mellem jer. I har dog mulighed for at overdrage den ekstra orlov til en social forælder
 • Den ekstra orlov skal afholdes, inden barnet fylder 1 år
 • Læs mere om ekstra orlov og overdragelse til en soci­al forælder på borger.dk

Særligt for soloforælderen eller det nærtstående familiemedlem til en soloforælder: 

(gælder for børn født eller modtaget 1. januar 2024 og senere)

 • Som soloforælder kan du holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge. Du har mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede orlov (op til 32 uger) til ét nærtstående familiemedlem
 • Hvis du skal på orlov som nærtstående familiemedlem til en soloforælder, skal du varsle din leder og udfylde et barselsskema senest 8 uger før orlovens begyndelse.
 • Barselsorlov som nærtstående familiemedlem er uden løn og skal afholdes inden barnet fylder 1 år
 • Hvis du skal på orlov som nærtstående familiemedlem, skal du indhente overdragelsesdokumentation fra Udbetaling Danmark*, inden du udfylder barselsskemaet

Særligt for retlige og sociale forældre i en LGBT+familie:

(gælder for børn født 1. januar 2024 og senere)

 • Som retlig forælder i en LGBT+familie har du mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede orlov (op til 26 uger) til en eller to sociale forældre. Det betyder, at barselsorloven potentielt kan deles mellem fire forældre: to retlige forældre og to sociale forældre
 • Hvis du skal på orlov som social forælder, skal du varsle din leder og udfylde et barselsskema senest 6 uger efter barnets fødsel
 • Barselsorlov som social forælder er uden løn og skal afholdes inden barnet fylder 1 år
 • Hvis du skal på orlov som social forælder, skal du indhente overdragelsesdokumentation fra Udbetaling Danmark*, inden du udfylder barselsskemaet

  * Vær opmærksom på, at du sammen med barselsskemaet skal vedlægge dokumentation på, at du har fået overdraget orlov. Dokumentationen skal indhentes hos Udbetaling Danmark

Adoptionsorlov

 • Du skal så vidt muligt med 3 måneders varsel fortælle din nærmeste leder, hvornår du forventer at modtage dit barn
 • Hvis du adopterer fra udlandet, har du ret til op til 4 ugers orlov med løn før modtagelsen af barnet
 • Hvis du adopterer fra Danmark, har du ret til 1 uges orlov før modtagelsen af barnet
 • Dagen efter den formelle overdragelsesdato, kan du afholde 6 ugers orlov med løn
 • Efter de første 10 uger kan du afholde 18 ugers orlov. Du får løn i nogle af ugerne og dagpenge i resten

Du skal indmelde dine ønsker til dit barselsforløb i et barselsskema. Hvis du skal være mor eller far/medforælder får du skemaet tilsendt fra Koncernservice, eller du kan finde det relevante skema nederst på denne side. 

Hvis du skal på orlov som social forælder eller nærtstående familiemedlem skal du finde det relevante skema nederst på denne side.

Kontakt

Du kan få vejledning og hjælp til at udfylde dit barselsskema ved at ringe til Koncernservice på 70 80 80 00.

Vi er i gang med at opdatere barselspjece og –skemaer

Den nye overenskomstaftale (OK24) er vedtaget, og den indeholder ændringer, som gælder for barsel med børn født d. 1. april 2024 eller senere.

Aftalen betyder bl.a.:

 • At far/medforælder får løn i yderligere 3 uger af deres orlov
 • At tvillingeforældre får løn i yderligere 13 uger af deres orlov
 • At soloforældre får løn i yderligere 10 uger af deres orlov 

Informationerne i skemaer og pjece vil blive opdateret hurtigst muligt. 

I mellemtiden skal du bruge de eksisterende materialer.