Krisehjælp og psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning kan både forebygge sygdom og fravær og medvirke til, at du lettere kommer over sygdom eller mistrivsel.

Hvis du er blevet syg kan psykologisk rådgivning være en god hjælp til dig, så du hurtigere kan komme i arbejde igen.

Løbende samtaler med en psykolog kan også støtte dig, hvis du efter sygdom – eller på trods af din sygdom – er startet op på deltid for at trappe langsomt op.

Læs mere om krisehjælp og psykologisk rådgivning ved at følge linket herunder.

Krisehjælp og psykologisk rådgivning