Sygefraværsstrategi 2020

Ny sygefraværsstrategi skal bane vejen for at nå målene.

Økonomiudvalget har vedtaget et mål om, Københavns Komme skal ligge i den bedste fjerdedel af landets 98 kommuner, når disses sygefravær rangordnes stigende. I 2017 lå sygefraværet på 11,2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarede til, at kommunen lå på en 36. plads. Der er altså fortsat et stykke vej til målet.

For at understøtte at Københavns Kommune når sit mål, har Økonomiudvalget besluttet, at den nye strategi – ”Sygefraværsstrategi 2020 bedre fælles forebyggelse og øget professionalisering” skal implementeres i hele kommunen. Den fælles strategi supplerer forvaltningernes egne sygefraværspolitikker.

Sygefraværsstrategi 2020 er udarbejdet i regi af det Centrale Samarbejdsorgan, CSO, og forvaltningernes HovedMED-udvalg blev hørt i processen.

Et væsentligt element i strategien er implementering af modellen ’Huset – 6 elementer i en effektiv sygefraværsindsats’. De første værktøjer er allerede udviklet, nemlig en guide, et dialogværktøj og en kursuspakke. Værktøjerne kan downloades nederst på siden, men de findes også som trykte pjecer.

Frederik Glintborg Kjeldbjerg