Kommunen som helhed

Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) er det øverste udvalg for samarbejde og udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen.

CSO varetager opgaver inden for samme områder som forvaltningernes hovedsamarbejdsorganer, når der er tale om forhold, der vedrører to eller flere forvaltninger. CSO drøfter dog ikke arbejdsmiljø.

Der er indgået en særlig aftale om oprettelse af CSO, som kan findes under dokumenter nederst på siden.

Kernen i CSO’s drøftelser er:

  • Budgettet og dets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  • Fælles politikker på personalepolitiske område
  • Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Kontakt