Kommunen som helhed

Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) er det øverste udvalg for samarbejde og udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen.

CSO varetager opgaver inden for samme områder som forvaltningernes hovedsamarbejdsorganer, når der er tale om forhold, der vedrører to eller flere forvaltninger. CSO drøfter dog ikke arbejdsmiljø.

Der er indgået en særlig aftale om oprettelse af CSO, som kan findes under dokumenter nederst på siden.

Kernen i CSO’s drøftelser er:

  • Budgettet og dets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  • Fælles politikker på personalepolitiske område
  • Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Medlemmer af CSO

Vis alle

Repræsentanter for kommunen

Adm. dir. Søren Hartmann Hede, ØKF

Dir. Nicolai Kragh Petersen, ØKF

Adm. dir. Henrik Lund, BIF

Adm. dir. Tobias Børner Stax, BUF

Adm. dir. Søren Tegen Pedersen, KFF

Adm. dir. Mikkel Boje, SOF

Adm. dir. Per Bennetsen, SUF

Adm. dir. Søren Wille, TMF

Repræsentanter for organisationerne

Formand Katrine Fylking, Københavns Lærerforening

Formand Kirsten Gunvor Løth, FOA-LFS

Fuldmægtig, FTR for AC i KK Tania Karpatschof

Næstformand Yee Mei Yip Bargejani, FOA/KLS

Medlem af politisk ledelse Maria Konstantinidou, FOA/SoSu

Næstformand Steen Vadgaard, FOA 1

Formand Bo Vollertsen, HK Københavnerbestyrelsen

Gruppeformand Rasmus Bredde, 3F BJMF

Kredsformand Lars Petersen, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Formand Henriette Brockdorff, BUPL – Hovedstaden

Kredsnæstformand Nicklas Vagner Forsman, Dansk Sygeplejeråd

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev, Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Kontakt

Troels Godt Mathiesen

Koncernservice

Økonomiforvaltningen