Rummelig arbejdsplads

Her kan du læse om Københavns Kommunes indsats for at gøre kommunen til en rummelig arbejdsplads.

Københavns Kommune arbejder inden for rammeaftalen om det sociale kapitel. Dette betyder, at vi er en rummelig arbejdsplads, der tager et socialt ansvar. Eksempelvis må handicap og sygdom ikke være nogen hindring for en ansættelse. Vi mener, at rummelighed er til gavn for både den enkelte medarbejder og samfundet som helhed.

Når medarbejdere med nedsat arbejdsevne skal fastholdes eller inkluderes, er det vigtigt, at den enkelte arbejdsplads i kommunen er villig til at prioritere de ressourcer, det kræver, samt at der er en løbende dialog mellem medarbejderen, kollegaerne og ledelsen. At have en rummelig arbejdsplads kræver således en stor indsats fra alle på arbejdspladsen.

Du kan læse mere via nedenstående links: